Nowości

Systemy telekomunikacyjne

Na system teleinformatyczny przedsiębiorstwa składają się systemy sieciowe, operacyjne, programy narzędziowe i aplikacje wraz ze służącą im infrastrukturą sprzętową. Oferta NETCOM obejmuje kompleksową realizację systemów teleinformatycznych począwszy od projektu, poprzez instalację okablowania strukturalnego, dostawę sprzętu i oprogramowania, wdrożenie i rozruch systemu, po późniejszy serwis i opiekę. Wybór jednego partnera do realizacji całości przedsięwzięcia pozwala na uproszczenie relacji zleceniodawca-wykonawca oraz umożliwia kontrolę na wszystkich etapach powstawania systemu. Zapobiega powstawaniu problemów związanych z koordynacją działań wielu wykonawców i ich wzajemną odpowiedzialnością.

Na naszą ofertę składają się wyłącznie sprawdzone produkty i rozwiązania renomowanych producentów (Siemens, Panasonic, LG-Ericsson, Datera, Gigaset pro), będące gwarancją sprawności i niezawodności budowanego systemu teleinformatycznego.

W ramach współpracy z NETCOM mogą liczyć Państwo na:

  • fachowe doradztwo techniczne w zakresie telekomunikacji
  • współpracę przy planowaniu rozwoju infrastruktury teleinformatycznej Państwa firmy
  • pośrednictwo pomiędzy Państwa firmą a Operatorem, poparte wieloletnim doświadczeniem
  • opiekę nad Państwa systemem teleinformatycznym
  • możliwość podpisania stałej umowy serwisowej
realizacja wawrus.pl projekt graficzny amill.pl

  
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013