Nowości

Systemy przeciwpożarowe

W chwili zagrożenia pożarowego najważniejsza staje się ochrona ludzi znajdujących się w budynku jak również zabezpieczenie mienia. Priorytetem jest wówczas natychmiastowe uruchomienie sygnału o wystąpieniu niebezpieczeństwa, głosowe ostrzeżenie wszystkich osób znajdujących się w budynku, w celu szybkiej ewakuacji, a także załączenie systemu gaszenia pożaru.

Nasza firma już od wielu lat wykonuje instalacje systemów przeciwpożarowych (zwane w skrócie SSP lub SAP), składające się z urządzeń służących zabezpieczeniu obiektów (budynków, hal, etc.) przed pożarem. Systemy pożarowe najczęściej oparte są o optyczne czujki dymu, czujki ognia oraz przyciski ręcznego powiadamiania (ROP). Ręczne Ostrzegacze Pożarowe w dużych obiektach często posiadają połączenie ze strażą pożarną oraz współdziałają z innymi systemami ppoż. (np. zraszaczami wodnymi, systemami oddymiania czy z awaryjnym oświetleniem). Nasze instalacje wykonujemy głównie na sprzęcie produkowanym przez Siemens, Schrack, Polon-Alfa. Niemniej otwarci jesteśmy również na wykonanie systemów ppoż innych producentów.

Aktualnie rozszerzyliśmy zakres naszej oferty dot. instalacji ppoż o system gaszenia gazem oparty na produktach firmy Siemens. Więcej informacji na temat gaszenia gazem znajdą Państwo tutaj.

d__wi__kowy_system_ostrzegawczy.jpgZ systemem SAP ściśle powiązany jest również system DSO, czyli Dźwiękowy System Ostrzegawczy, który służy głównie do przekazywania komunikatów głosowych osobom przebywającym w budynku, automatycznie nadawanych po otrzymaniu sygnału z systemu sygnalizacji pożarowej jak również nadawanych przez operatora. Dzięki temu można bezpiecznie przeprowadzić sprawną ewakuację ludzi nawet z wielkopowierzchniowych budynków.

Działając w oparciu o wytyczne Polskich Norm możemy Państwu zaplanować, zaprojektować, a później zamontować System Sygnalizacji Pożaru oraz instalację DSO.

Jak wiadomo, każdy zainstalowany system w trakcie eksploatacji wymaga stałego dozoru, stąd świadczymy również usługi konserwacji systemów przeciwpożarowych oraz wykonywania okresowych przeglądów.

Jeśli są Państwo zainteresowani naszą usługą, prosimy skontaktować się z naszym biurem lub bezpośrednio z działem systemów przeciwpożarowych.

realizacja wawrus.pl projekt graficzny amill.pl

  
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013