Nowości

sygnalizacja_w__amania.jpg

System sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN)

Zadaniem Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu jest wykrycie i zasygnalizowanie próby wtargnięcia do obiektu czy też naruszenia terenu zewnętrznego.

System SSWiN tworzą 3 podstawowe elementy:

1. głównym elementem i "sercem" całego systemu SSWiN jest centrala alarmowa z akumulatorem, który stanowi rezerwowe źródło zasilania.

2. czujniki alarmowe (np. czujnik zbicia szyby, czujnik ruchu, czujnik sejsmiczny), przyciski napadowe - czyli urządzenia podłączone do centrali alarmowej, które mają na celu wykryć zagrożenie.

3. sygnalizatory (syreny alarmowe, sygnalizatory świetlne, ciche alarmy), dialer telefoniczny, nadajnik radiowy, czyli elementy wykonawcze, które służą do powiadamiania o zaistniałym alarmie lub innym zdarzeniu.

SPC_series_Familiy.jpg t_siemens_pir_ir_120c.jpgFDS229_R.jpg

Nasze instalacje wykonujemy głównie na sprzęcie produkowanym przez Siemens, Satel, DSC. Niemniej otwarci jesteśmy również na wykonanie systemów SSWiN innych producentów.

   System SSWiN może tworzyć niezależną instalację, ale można go również zintegrować z dodatkowymi systemami zabezpieczającymi - z telewizją przemysłową (CCTV), która pomaga wykryć przyczynę alarmu i dodatkowo rozpoznać intruza oraz z systemem kontroli dostępu (KD) identyfikującym osoby wchodzące i wychodzące. Integrując wszystkie te instalacje, klient otrzyma ochronę swoich obiektów na najwyższym poziomie.


realizacja wawrus.pl projekt graficzny amill.pl

  
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013